งานพิธีการปล่อยขบวนรถส่งถุงยังชีพ 10,000 ชุดให้กับพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์

บริษัทสตาร์ดอม เอเชีย พร้อมด้วยน้องเกรซ Miss Thailand World 2019 และ น้องน้ำเพชร Miss Earth Thailand 2019 มีโอกาสได้ร่วมงานพิธีการปล่อยขบวนรถส่งถุงยังชีพ 10,000 ชุดให้กับพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ โดย ดร.มนัส โนนุช ร่วมกับ บ. Singha Communication โดยท่านอาจารย์ปรีชาและลูกศิษย์3

ทางบริษัทสตาร์ดอม เอเชียและทีมงานทุกคน ร่วมถึงน้องเกรซและน้องน้ำเพชร มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม อันถือว่าเป็นมหาบุญ มหากุศลกับพวกเราทั้งหมด 

Scroll to Top